Historien til Kanaldagane

 

Kanaldagane vart arrangert for første gong i 2002.  Det starta som ei maritim messe, inkludert underhalding frå scena.  Dette konseptet er brukt og videreutvikla sidan, og Kanaldagane har blitt den størsta årlega messa på Bømlo. Kvart år besøkjer 3-5000 personar Kanaldagane, og er med på den tre dagar lange festivalen.

Biletet under er tatt under ungdomsdiscoteket i 2010.