Kart over området

Til høgre er eit kart over området.  Det er merka der ein kan ha stand.  Inntil vidare er det ikkje mogleg å velja stad, men ein kan yta ønske.

Område 1 er ein lagerhall.  Her er det plass til nokre få små stands inne. Om ein ynskjer å vera der så må ein be om dette. (Det er også ein dyrere meterpris inne samanlikna med ute)