Korleis bli sponsor

Kanaldagane er avhengig av støtte for å kunne gjennomføra arrangementet. Firma og andre kan kjøpa sponsorpakkar og dermed bli profilert samstundes som ein støttar arrangementet.

Kanaldagane byr på totalt 6 ulike sponsorpakkar.

Hovudsponsor har eiga avtale. Ta kontakt om detaljer.

 • Sponsor som inngår avtale på 10 000 kr. får følgjande:
 • Firmalogo/namn på reklamebanner(e), på sponsorliste i år på Kanaldagane si heimeside, i programhefte, og i annonser
 • Gratis stand på inntil 5 x 5 meter (skal tingast via kanaldagane.no innan 1. aug)
 • Avtalen forpliktar Kanaldagane til og gje sponsor 8 helgepass (verdi ca 2 400 kr.)

 • Sponsor som inngår avtale på 7 500 kr. får følgjande:
 • Firmalogo/namn på reklamebanner, firmanamn på sponsorliste i år på Kanaldagane si heimeside og firmanamn i programhefte
 • Gratis stand på inntil 3 x 5 meter (skal tingast via kanaldagane.no innan 1. aug)
 • Avtalen forpliktar Kanaldagane til og gje sponsor 6 helgepass (verdi ca 1 800 kr.)

 • Sponsor som inngår avtale på 5 000 kr. får følgjande:
 • Firmanamn på reklamebanner, på sponsorliste i år på Kanaldagane si heimeside og i programhefte
 • Gratis stand 3 x 3 meter (skal tingast via kanaldagane.no innan 1. aug)
 • Avtalen forpliktar Kanaldagane til og gje sponsor 4 helgepass (verdi ca 1 200 kr.)

 • Sponsor som inngår avtale på 3 000 kr. får følgjande:
 • Firmanamn på reklamebanner, på sponsorliste i år på Kanaldagane si heimeside og i programhefte
 • Avtalen forpliktar Kanaldagane til og gje sponsor 2 helgepass ( verdi ca 600 kr.)

 • Sponsor som inngår avtale på valfritt beløp, minimumsgrense 1 000 kr., inngår ei avtala som ikkje forpliktar Kanaldagane noko utover å ha sponsor sitt namn på: 1.stk reklamebanner, på sponsorliste i år på Kanaldagane si heimeside og i programhefte.

Ta kontakt med økonomiansvarlig, email: okonomi@kanaldagane.no for sponsoravtale